Dầu khí & Năng lượng

 

PHM VI CÔNG VIC TRONG LĨNH VC DU KHÍ, GAS & ĐIN

 • Kiểm soát chi tiết thiết kế và hồ sơ, tiến độ, Quá trình mua sắm & thực thi. Hướng dẫn cài đặt, Dịch vụ vận hành trên bờ và ngoài khơi theo hai tiêu chuẩn Quốc tế Hoa Kỳ/ Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia của Mỹ và tiêu chuẩn Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế.

PHM VI CUNG CP TRONG LĨNH VC DU KHÍ, GAS & ĐIN

 • Máy biến áp: Máy biến áp ướt và Máy biến áp khô.
 • Tủ trung thế, hạ thế, Tủ phân phối nhỏ.
 • Bảng điều khiển máy phát và tư hò
 • Tủ điều khiển động cơ & điều khiển động cơ thông minh (MCC & IMCC).
 • Thanh dẫn điệ
 • Động cơ & hệ thống truyền độ
 • Điện trở nối đất trung tính (NGR).
 • Dụng cụ xử lý và thiết bị phân tích khí.
 • Thiết bị điều khiển lập trình được (PLC), Hệ thống điều khiển phân tán (DCS).
 • Hệ thống kiểm soát và an toàn tích hợ
 • Đồng hồ đo lưu lượng, lắp ráp thiết bị đường ống và cung cấp hệ thống hoàn chỉ
 • Hệ thống giám sát bụ