Đảm bảo và kiểm soát chất lượng

Fuji CAC Bảo đảm & Kiểm soát chất lượng

“Tận tâm cống hiến để cung cấp chất lượng hơn cả mong đợi của khách hàng trong từng giai đoạn của dự án và dịch vụ.”

- Chính sách chất lượng của công ty -

Fuji CAC tự hào và danh dự trong tuyên bố cam kết của công ty hài lòng khách hàng bởi văn hóa, hướng đến dịch vụ tuyệt vời. Fuji CAC đã được công nhận với quốc tế thông qua Giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:1994 cho nhiều năm và trong tháng Bảy, năm 2018 chứng nhận đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Uy tín toàn cầu  Rheinland.

Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ Fuji CAC đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng, tất cả các quy trình được kiểm soát đúng cách và không ngừng cải tiến. Tất cả nhân viên Fuji CAC đang làm việc theo nguyên tắc rằng mỗi dự án được thực hiện theo cách linh hoạt cao với chất lượng, chức năng, thời gian giao hàng đúng hạn, chi phí hiệu quả và với nhu cầu cụ thể của khách hàng là trọng tâm chính.

Link: http://www.certipedia.com/quality_marks/9105067090?locale=en