CƠ SỞ HẠ TẦNG & VẬT CHẤT VÀ MẢNG CẦN CẨU

 

PHM VI CÔNG VIC CHO NGÀNH CƠ S H TNG & VT CHT VÀ MNG CN CU

Thiết kế chi tiết, Kiểm soát quá trình mua sắm, chi phí và tiến độ, Quản lý xây dựng.

PHM VI CUNG CP CHO NGÀNH CƠ S H TNG & VT CHT VÀ MNG CN CU

H thng đin trn gói:

  • Trạm điện chính, Tủ hạ thế, Tủ phân phối chính, Tủ điều khiển động cơ.
  • Thiết bị chiếu sáng, Hệ thống tiếp địa và chống sét, Hệ thống điện nhẹ (Camera quan sát, Thiết bị báo cháy, Điện thoại & Dữ liệu).
  • Động cơ & hệ thống truyền độ

H thng t đng hóa:

  • Thiết bị điều khiển lập trình được - Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, Hệ thống điều khiển phân tán, Tủ điều khiể

Khí c đo kim:

  • Cân máy, nhiệt độ, Áp suất, thiết bị phân tí

H thng kim soát thiết b ph tr (FMCS).