Quản lý dự án

Quản lý dự án là trái tim, là điểm cốt yếu cho thành công của mỗi dự án. Fuji CAC không chỉ cung cấp một đội ngũ quản lý dự án có trình độ cao và dành riêng cho từng khách hàng, mà còn áp dụng tiêu chuẩn quản lý dự án quốc tế để thực hiện dự án (PMI) bao gồm:

  • Kế hoạch quản lý dự án.
  • Kế hoạch (kiểm tra nghiệm thu tại xưởng và công trường) FAT / SAT.
  • Quản lý an toàn
  • Kiểm soát tiến trình kỹ thuật.
  • Quy trình/ Hướng dẫn công việc.
  • Quản lý sự cố/thay đổi
  • Kế hoạch nghiệm thu và chạy thử.
  • Quản lý chất lượng dự án.
  • Đăng ký quản lý rủi ro.