Chứng chỉ ISO 45001:2018 Và Chứng chỉ ISO 9001:2015

ISO 45001 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Đánh giá cao tầm quan trọng của OH&S, Fuji CAC đã thiết lập và đạt chứng nhận ISO 45001:2018 do TUV Rheinland cấp vào ngày 26/10/2023. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã đạt được tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (mỗi lần 3 năm, chứng nhận lần đầu vào năm 2011). Chúng tôi tin rằng những thành tựu này sẽ nâng cao sự hài lòng của cả khách hàng và nhân viên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật, từ đó nâng cao sức mạnh nội bộ của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.