Contacts

Văn phòng kinh doanh: Số18, Đường số22, khu phố2, Phường Bình An, Quận 2  Street (18 ), Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh city, Vietnam

">

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng kinh doanh: Số18, Đường số22, khu phố2, Phường Bình An, Quận 2  Street (18 ), Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh city, Vietnam

Trụ sở chính và Nhà xưởng: 938A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: +84 2837 420959

Fax: +84 2837 420891

 

 

Trụ sở chính và Nhà Xưởng: 938 A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

">

Contact form