Liên hệ

Văn phòng kinh doanh: Số18 - Đường số22, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng kinh doanh: Số18 - Đường số22, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính và Nhà xưởng: 938A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: +84 2837 420959 Fax: +84 2837 420891

 

Trụ sở chính và Nhà Xưởng: 938 A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Contact form