Xi măng & Hạ tầng

PHM VI CÔNG VIC CHO NGÀNH XI MĂNG & H TNG

- Nhà thu EPC, bao gồm trọn gói thiết kế, mua sắm và quản lý xây dựng cho toàn bộ nhà máy Xi Măng.

Thiết kế: Quản lý trọn gói dự án, Quản lý cho dây chuyền côn nghệ, Thiết kế hệ thống điện trọn gói.