XI MĂNG SÀI SƠN
NHÀ MÁY XI MĂNG NAM SƠN

Tỉnh Hà Tây, Việt Nam

 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là một nhà sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Công ty chủ yếu sản xuất xi măng, clinker, các vật liệu xây dựng khác có liên quan.

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
  • Địa điểm: Hà Tây
  • Mô tả: Nhà máy xi măng mới, 1.200 tấn clinker / ngày
  • Phạm vi công việc: Hợp đồng EPC, bao gồm thiết kế, mua sắm và quản lý xây dựng cho Nhà máy xi măng Nam Sơn - Công suất 1.200 tấn clinker / ngày

- Kỹ thuật: trọn gói Quản lý dự án, Quy trình quản lý kỹ thuật, thiết kế hoàn chỉnh hệ thống điện.

- Mua sắm: Thiết bị cơ khí, điện, công việc và thiết bị phụ trợ chuyên ngành xây dựng.

- Quản lý xây dựng