Biển Đông POC
DỰ ÁN CẤP THIẾT BỊ CHO BIỂN ĐÔNG POC

Công Ty Điều Hành Dầu Khí Biển Đông

1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Việt Nam

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (“BDPOC”) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ Phần CAC về việc Cung cấp các thiết bị (“Hàng hóa”) hỗ trợ hoạt động cho BDPOC tại hai Block 05-2 và 05-3 ngoài khơi Việt Nam.

  • Dự án: Cung cấp thiết bị cho Biển Đông POC
  • Chủ đầu tư: Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông
  • Địa điểm: Cảng Hạ lưu PTSC, Vũng Tàu, Việt Nam  
  • Thời gian gói thầu: 10/2014 - 04/2015
  • Tên gói thầu:
  • - Cung cấp thiết bị cho Dự án thay thế Flow Meter of Chemical Injection Skid – Group 1;
    - Cung cấp thiết bị cho gói thầu Safety Transmiter.

  • Mô tả dự án: CAC cung cấp 04 loại Đồng hồ đo lưu lượng, Rotary Piston Positives và 02 loại Diaghragm Seal Pressure Transmiters
  • Phạm vi công việc: Kiểm soát hồ sơ, Lập tiến độ, Mua hàng & thực hiện, Hướng dẫn dịch vụ lắp đặt & vận hành thử.