UNILEVER Việt Nam
Nhà máy dầu gội UNILEVER

Thủ Đức và KCN Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà máy Unilever đầu tiên mà CAC đã được trao cho xây dựng là nhà máy Thủ Đức năm 2002, sản xuất sản phẩm nổi tiếng như dầu gội Sunsilk, Dove, Ponds, ... Nhu cầu tiêu dùng mở rộng nhanh chóng đã dẫn Unilever Việt Nam tiến hành xây dựng nhà máy mới ở Khu công nghiệp Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh . Nhà máy bắt đầu đưa vào sản xuất vào tháng Tư năm 2005, mở rộng vào năm 2010 và hiện đang sử dụng khoảng 1.000 lao động.

  • Tên dự án: Nhà máy dầu gội UNILEVER
  • Địa điểm: Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thời gian dự án: 2002     
  • Mô tả: Nhà máy sản xuất Dầu gội - 2.5 tấn/ mẻ
  • Phạm vi công việc: trọn gói Tự động hóa (PLC-SCADA).