PTSC M&C
HẢI SƯ TRẮNG & HẢI SƯ ĐEN WHP

Vùng khơi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty Liên doanh Điều hành Thăng Long (TLJOC) được thành lập bởi Hợp đồng dầu khí để vận hành Block 15-2/01 ngoài khơi Việt Nam vào năm 2005. Block 15-2/01 về địa lý nằm trong lưu vực sông Cửu Long, ngoài khơi phía đông nam bờ biển Việt Nam, có diện tích 2,832 km2 và có độ sâu mực nước trung bình nhỏ hơn 50m. Các mỏ dầu cách thành phố Vũng Tàu xấp xỉ 130km về hướng đông-đông nam.

  • Dự án: Hải Sư Trắng/ Hải Sư Đen WHP
  • Chủ đầu tư: Thăng Long JOC     
  • Khách hàng: PTSC M&C        
  • Địa điểm: Vùng khơi, Vũng Tàu, Việt Nam (Lai dắt đến Malaysia để thi công E-house)   
  • Thời gian dự án: 02- 07/2012            
  • Mô tả dự án: MCC Panel for off-shore Wellhead platform
  • Phạm vi công việc: Cung cấp LV Distribution Panels, MCC drawout type; Khai báo hải quan & lai dắt đến Malaysia để lắp đặt E-house; Lắp đặt & hỗ trợ vận hành thử.