PTSC M&C
DỰ ÁN GIÀN ĐẦU GIẾNG SƯ TỬ NÂU

Vùng khơi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Dự án Sử Tử Nâu được vận hành bởi Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (CLJOC). PTSC M&C là nhà thầu EPCI.

Block 15-1 nằm tại cực bắc của lưu vực Cửu Long, cách TP. HCM khoảng 180 km về hướng Đông-Đông Nam. Độ sâu mực nước trong block là 35-60 m. Thiết kế tạo ra sức chứa là 100.000 bo/d, 160 MMscfd khí cho thang máy và kinh doanh, 225,000 b/d nước phun, và 130,000 b/d nước sản xuất.

Mỏ dầu Sư Tử Nâu đang được triển khai sử dụng hai giàn đầu giếng bốn trụ tự điều khiển neo lại với giàn hiện tại, dự kiến sẽ sản xuất xấp xỉ 50.000 thùng dầu mỗi ngày (bopd) và 50.000 thùng chất lỏng mỗi ngày.

Dự án Sư Tử Nâu được lập kế hoạch hoàn thành trong vòng 18 tháng. Chiến dịch lắp đặt ngoài khơi sẽ bao gồm 2 giai đoạn. Hai giàn được lắp đặt thành công vào tháng Mười 2013 trước chiến dịch khoan dầu sớm của CLJOC trong năm 2013, trong khi các topside và các đường ống được lên kế hoạch lắp đặt và tháng Tám 2014.

  • Dư án: Giàn khoan và đường ống đầu giếng Sư Tử Nâu
  • Chủ đầu tư: Cử Long JOC     
  • Khách hàng: PTSC M&C     
  • Địa điểm: Vùng khơi, Vũng Tàu, Việt Nam  
  • Thời gian dự án: 09/2013 - 06/2014      
  • Mô tả dự án: Cung cấp Đồng hồ đo lưu lượng đa pha
  • Phạm vi công việc: Kỹ thuật, mua hàng Đồng hồ đo lưu lượng đa pha, lắp ráp đường ống trượt & FAT tại xưởng CAC, cung cấp trọn gói hệ thống.