PTSC M&C
DỰ ÁN SƯ TỬ VÀNG TÂY NAM WHP

Vùng khơi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Dự án Sư Tử Vàng Tây Nam (SWSW) có vị trí tại Block 15-1 của lưu vực sông Cửu Long và được vận hành bởi Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long.

Block 15-1 nằm tại cực bắc của lưu vực sông Cửu Long, cách TP. HCM khoảng 180 km về hướng Đông-Đông Nam. Độ sâu mực nước trong block là 35-60 m. Thiết kế tạo ra sức chứa là 100.000 bo/d, 160 MMscfd khí cho thang máy và kinh doanh, 225,000 b/d nước phun, và 130,000 b/d nước sản xuất.

  • Dự án: Sư Tử Vàng Tây Nam (SVSW)
  • Chủ đầu tư: CLJOC     
  • Khách hàng: PTSC M&C     
  • Địa điểm: Vùng khơi, Vũng Tàu, Việt Nam  
  • Thời gian dự án: 01/2014 - 06/2014  
  • Mô tả dự án: CAC cung cấp 2 gói thầu điện chính trong E-house
  • Gói thầu Máy biến áp: máy biến áp dầu và khô.
  • Gói thầu tủ điện: tủ trung thế, hạ thế, trung tâm điều khiển động cơ (MCC), tủ phân phối (DBs), Điện trở trung tính nối đất NGR.
  • Phạm vi công việc: Thiết kế chi tiết & Kiểm soát hồ sơ, Lập tiến độ, Mua hàng & thực hiện, Hướng dẫn dịch vụ lắp đặt & vận hành thử.