PTSC M&C
THĂNG LONG & ĐÔNG ĐÔ WHP

Vùng khơi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Hai giàn WHPs Thăng Long-Đông Đô thuộc Dự án Triển khai Mỏ dầu Thăng Long-Đông Đô, với Chủ đầu tư là Công ty Liên doanh Điều hành Lam Sơn (Lam Sơn JOC), tại Block 01/97 và 02/97 ở lưu vực sông Cửu Long của thềm lục địa Việt Nam. Đặc biệt, WHP-Thăng Long với một giàn nặng 1.847 tấn, hai ụ neo tàu với trọng lượng 243 tấn và 1.199 tấn cọc. WHP-Đông Đô có giàn nặng 1866, hai ụ neo tàu 265 tấn và 1.236 tấn cọc.

Đây là các dự án dầu khí được thực hiện ở độ sâu 60m-70m, với tiến độ xây dựng rất chặt chẽ.

  • Dự án: Thăng Long & Đông Đô WHP
  • Chủ đầu tư: Lam Son JOC     
  • Khách hàng: PTSC M&C     
  • Địa điểm: Vùng khơi, Vũng Tàu, Việt Nam  
  • Thời gian dự án: 08/2012 - 01/2013    
  • Mô tả dự án: Cung cấp 12 hệ thống giám sát cát cho các WHPs
  • Mô tả công việc: Thiết kế, mua hàng Cảm biến, lắp đặt tủ & FAT tại xưởng CAC, cung cấp trọn gói hệ thống.