NESTLE VIỆT NAM
NESTLE GROWTH PROJECT

Đồng Nai, Việt Nam

Nestle Việt Nam gần đây đã khánh thành một nhà máy cà phê $ 250 triệu USD vào tỉnh Đồng Nai.

  • Tên dự án: Dự án tăng trưởng Nestle
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
  • Chủ đầu tư: Nestle Việt Nam.
  • Thời gian dự án: 06/2013 - 05/2014.
  • Mô tả dự án: Trạm biến áp & gói hệ thống điện.
  • Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống phân phối trung thế & hạ thế cho dự án tăng trưởng của Công ty Nestle.