COCA COLA MYANMAR
YANGON PLANT

Thành phố Yangon, Myanmar

Công ty TNHH Pinya là một nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu tại Myanmar. Coca-Cola liên doanh với TNHH Pinya tại Myanmar.

Coca-Cola xây dựng một nhà máy đóng chai thủy tinh mới gần Yangon. Dây chuyền mới là một phần trong kế hoạch đầu tư $ 200 triệu USD vào thị trường Myanmar trong vòng năm năm tới, trong đó sẽ tạo ra khoảng 22.000 việc làm trên toàn chuỗi hoạt động của Coca-Cola.

  • Tên dự án: Nhà máy Yangon - Myanmar.
  • Địa chỉ: Yangon, Myanmar
  • Chủ đầu tư: Coca-Cola Beverages Pinya Myanmar Ltd.
  • Nhà thầu MEP chính: Công ty Cổ phần CAC
  • Mô tả dự án: Cung cấp, Xây dựng và lắp đặt
  • Phạm vi công việc:
    • Hệ thống đường ống: đường hơi nước chính, đường ống ngưng tụ, hơi CO2, đường khí nén, nước nguyện chất, xử lý nước RO, nước chiller ...
    • Hệ thống điện: Thiết kế chi tiết, cung cấp thiết bị, hướng dẫn và giám sát lắp đặt và vận hành thử.