CARLSBERG VIỆT NAM
HUE BREWERY PLANT

Huế, Việt Nam

Carlsberg vào Việt Nam trong năm 1993 thông qua liên doanh Nhà máy bia Đông Nam Á và hiện đang sở hữu 100% của công ty này. Năm 1994, Carlsberg đã mua 50% của Nhà máy Bia Huế (HBL), dẫn đầu thị trường ở miền Trung Việt Nam. Công ty TNHH Bia Huế đã trở thành một công ty con thuộc sở hữu của Carlsberg khi công ty này mua tiếp 50% cổ phần còn lại trong năm 2011.

 • Tên dự án: Nhà máy Bia Huế
 • Địa chỉ: Huế, Việt Nam
 • Chủ đầu tư: Carlsberg
 • Nhà thầu chính: CAC Co., Ltd.
 • Thời gian dự án: 09 / 2013-05 / 2015.
 • Mô tả dự án: Cung cấp điện & Hệ thống phân phối.
 • Phạm vi công việc:
  • Thiết kế, cung cấp, lắp đặt & Vận hành thử, tủ phân phối chính & Hệ thống phân phối;
  • Lắp đặt, chạy thử và vận hành cho hệ thống máy phát điện, tủ điều khiển đồng bộ hóa.
  • Thiết kế, cung cấp, lắp đặt & Vận hành dành cho dây chuyền đóng lon mới.