UNILEVER Việt Nam
Nhà máy chất lỏng chăm sóc cá nhân Unilever

Quá trình sản xuất cơ bản liên quan đến lô hàng nguyên liệu (hóa chất) được chuẩn bị, cân nặng, và sau đó tập hợp lại trong bể trộn lớn. Điều khiển tự động điều chỉnh tốc độ trộn và tỷ lệ sưởi ấm và làm mát. Sau khi một mẻ hoàn tất, nó được bơm vào một bể chứa và sau đó từ đó đưa về nơi chất lỏng được đưa đóng gói thành từng gói, chai, túi,... và cuối cùng được chuyển đến kệ lưu trữ”; “Công nghệ chính xác và Đối tác tin cậy là yêu cầu chính của Unilever khi tìm kiếm một hệ thống kiểm soát hàng loạt nhà máy chăm sóc cá nhân tại Việt Nam” - báo cáo của Bob Gill, trích dẫn từ CONTROL ENGINEERING ASIA Magazine, tháng 9 năm 2009.

  • Tên dự án: Nhà máy chất lỏng chăm sóc cá nhân.
  • Địa điểm: Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian dự án: 02 - 12/2010      
  • Phạm vi công việc: Hệ thống DCS & Batching cho Nhà máy chất lỏng 2.300 I/Os. Lắp đặt cáp và hệ thống ống dẫn khí.