AKZO NOBEL VIỆT NAM
NHÀ MÁY SƠN AKZO NOBEL

KCN Amata, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

AkzoNobel là đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sơn trang trí và sơn nhà của một số các nhãn hiệu kinh doanh nổi tiếng nhất. AkzoNobel Performance Coatings đóng vai trò chủ đạo trong hầu hết các hoạt động khinh doanh của mình. Hoạt động tại 60 quốc gia, với 30.000 nhân viên sản xuất các giải pháp đã được chứng minh cho khách hàng. Performance Coatings được chia thành các doanh nghiệp sau: Sơn phủ Ô tô & công nghiệp hàng không, Sơn phủ Hàng hải & Sơn phủ bảo vệ, bột sơn, sơn công nghiệp, Gỗ Hoàn thiện & Chất kết dính.

 • Tên dự án: Dự án Akzo Nobel Coatings - trọn gói Điện & Lắp đặt Hệ thống Điều khiển , PLC & Đo lường.
 • Địa điểm: Khu công nghiệp AMATA, tỉnh Đồng Nai
 • Thời gian: 04/2011 đến 12/2011
 • Khách hàng: Công ty Akzo Nobel Coatings Việt Nam
 • Phạm vi công việc:
 • Lắp đặt tủ điều khiển động cơ - MCC
 • Cung cấp và lắp đặt máng cáp & ống dẫn cho hệ thống công nghệ.
 • Cung cấp, lắp đặt cáp động lực và điều khiển cho hệ thống công nghệ.
 • Cung cấp và lắp đặt hộp nối chống cháy nổ cho hệ thống điện & điều khiển.
 • Đấu nối & kiểm tra I/O
 • Cung cấp thiết bị đo lường
 • Cung cấp, thiết kế, chạy thử & vận hành cho hệ thống điều khiển nhà máy