Phu Thai Caterpillar
TỦ HÒA ĐỒNG BỘ CHO GIÀN CỬU LONG

Vùng khơi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Tên Giàn: Giàn khoan Cửu Long – Chủ đầu tư: Vietsovpetro

Loại giàn khoan: Giàn chân đế độc lập – Thiết kế: Levingston Class 111-C Độ sâu mực nước được đánh giá: 300 ft – Độ sâu khoan: 20,000 ft

  • Dự án: Tủ Hòa Đồng Bộ Máy Phát cho giàn CUULONG
  • Chủ đầu tư: VSP     
  • Khách hàng: Phu Thai  Caterpillar
  • Địa điểm: Vùng khơi, Vũng Tàu, Việt Nam  
  • Thời gian dự án: 09/2012 - 03/2013
  • Mô tả dự án: Cung cấp bộ điều khiển máy phát và tủ hòa đồng bộ.
  • Phạm vi công việc: Thiết kế, mua hàng, lắp đặt & FAT tại xưởng CAC, cung cấp dịch vụ hướng dẫn lắp đặt & vận hành thử.