KRUGER AG – ĐAN MẠCH
Nhà máy nước Tân An

Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

Năm 1979 do sự phát triển của Thị xã Tân An, để đáp ứng nhu cầu cấp nước, Công ty cấp nước Long An tiến hành xây dựng các trạm bơm, nước từ sông về, công suất chung 12.000 m3/ ngày.

Nhà máy nước Tân An: Tổng công suất là 15.000 m3 / ngày, Tân An đổi mới toàn bộ thiết bị của nhà máy nước để thay đổi công nghệ cũ lạc hậu sang công nghệ hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2009.

  • Tên dự án: Nhà máy nước AN TÂN
  • Khách hàng: Kruger AG - ĐAN MẠCH     
  • Địa điểm: Tân An, tỉnh Long An
  • Thời gian dự án: 2007-2008     
  • Mô tả dự án: Nhà máy cấp nước
  • Phạm vi công việc: Thiết bị điện, cáp & hệ thống điều khiển