Liên hệ

Văn phòng kinh doanh: 3E9 đường Trần Não (18 đường 22), Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng kinh doanh: 3E9 đường Trần Não (18 đường 22), Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính và Nhà xưởng: 938A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: +84 2837 420959

Fax: +84 2837 420891

 

 

Trụ sở chính và Nhà Xưởng: 938 A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Contact form