Liên hệ

Request was denied for some reason.
Văn phòng kinh doanh: 3E9 đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Trụ sở chính và Nhà Xưởng: 938 A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Thông tin liên hệ

Văn phòng kinh doanh: 3E9 đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính và Nhà Xưởng: 938 A9, Đường A (Cụm 2), Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 28 37420959

Fax: +84 28 37420891