An toàn & Chất lượng

 

Bảo đảm và kiểm soát chất lượng

“Tận tâm cống hiến để cung cấp chất lượng hơn cả mong đợi của khách hàng trong từng giai đoạn của dự án và dịch vụ”

Chính sách chất lượng của công ty

 

 

CAC tự hào và danh dự trong tuyên bố cam kết của công ty để đáp ứng khách hàng cac_certificate_inpagebởi văn hóa của Driven để cung cấp tốt nhất. CAC đã được công nhận với quốc tế thông qua Giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:1994 cho nhiều năm và trong tháng Mười Hai, năm 2011 chứng nhận đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Uy tín toàn cầu.

Rheinland đảm bảo chất lượng TÜV.

Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ CAC đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng, tất cả các quy trình được kiểm soát đúng cách và cải tiến liên tục được theo đuổi. Nhân viên tất cả các chỉ số CAC đang hành động theo giao thức rằng mỗi dự án được thực hiện theo cách rất linh hoạt với chất lượng, chức năng, thời gian giao hàng, chi phí hiệu quả và với nhu cầu cụ thể của khách hàng là trọng tâm chính.

Link: http://www.certipedia.com/quality_marks/9105067090?locale=en

 

 

Sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE)

“Tuân thủ Chặt chẽ các chính sách HSE để tránh bất kỳ sự cố có thể xảy ra. Nếu một nhiệm vụ không thể được thực hiện một cách an toàn, thì chúng ta sẽ không làm điều đó cho đến khi tìm ra một cách tiếp cận hoàn toàn an toàn.”

Nguyễn Việt Trung, CEO of CAC Joint Stock Company

CAC cam kết cung cấp mức độ an toàn cao nhất ở tất cả các mốc thời gian. Chính sách  HSE đã được phát triển và liên tục quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế HSE. Chúng tôi đảm bảo tất cả các sản phẩm chúng tôi sử dụng và cung cấp là môi trường thân thiện và đảm bảo an toàn.

 

 

HSE CAC 04 MỤC TIÊU VÀNG:

 

 

 

 

Hệ thống quản lý HSE

Chương trình HSE của công ty có tính bắt buộc đối với mỗi nhân viên và chúng tôi đề cao lưu hành hệ thống quản lý HSE của chúng tôi để nâng cao mức độ hiểu biết của mỗi nhân viên; điều này được thực hiện thông qua các chương trình đào tạo HSE thường xuyên trên trang web và ngay tại văn phòng nhân viên.