Recent Posts by Thuận Dương

TẬP ĐOÀN FUJI ELECTRIC – THAM GIA GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, công ty TNHH Fuji Electric (FE) - với Doanh thu 813,6 tỷ Yên (tương đương 8 tỷ USD) và 26.508 nhân viên - đã ký kết hợp đồng mua 65% cổ phần của Công ty Cổ phần CAC (CAC). FE sẽ tối đa hóa việc sử dụng các…
Read more

Recent Comments by Thuận Dương

No comments by Thuận Dương yet.